szukajacyaniola, teksty z listopada 2010 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Zos­tań w każdym moim uśmie­chu częścią ko­nie­czną, a w po­całun­ku jedyną. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 14 listopada 2010, 00:07

Każdy pot­ra­fi la­tać, tyl­ko nie każdy spot­kał jeszcze osobę która po­może mu wystartować. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 listopada 2010, 00:33

Mówiąc "nig­dy Cie nie za­pomnę" nie sądził, że już wkrótce na­dej­dzie ta­ka pot­rze­ba, aby za­pom­nieć by móc ja­koś jeszcze żyć. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 listopada 2010, 20:11

Cza­sami ma się wrażenie, że ja­ko dziec­ko pier­wszy krok zro­biło się lewą nogą. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 10 listopada 2010, 00:51

Myśla­mi da­leko po­za ciałem. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 7 listopada 2010, 10:35

... i jes­teś wszys­tkim tym co mam... choć jed­nak da­lej tyl­ko marzeniem. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 6 listopada 2010, 00:04

Chodziła mu po głowie, by po­tem ok­rutnie zdep­tać serce. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 5 listopada 2010, 00:13

Już na­wet nie wiem o czym myślę, gdy nie myślę o Tobie. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 4 listopada 2010, 00:14

... kocham ją da­leko ale bardzo. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 3 listopada 2010, 19:48

Gru­boskórność często jest tyl­ko efek­tem nakłada­nia się blizn. 

aforyzm dnia z 20 grudnia 2010 roku
zebrał 237 fiszek • 2 listopada 2010, 00:36

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]