szukajacyaniola

216 tekstów – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Słońce nig­dy nie gaśnie gdy jes­tem koło Ciebie, a ziemia zaw­sze kręcić się będzie mi­mo chwil które często w in­nym cza­sie się dzieją…, bo to Ty jes­teś moim Słońcem i światem całym jednocześnie.

L. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2016, 23:50

Twój uśmiech jest mi nag­rodą, a ko­lej­ny dzień z Tobą darem.

L. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 kwietnia 2016, 00:53

Uśmiech mój krzyczy miłością, łzy toną w ra­dości, a ser­ce dzięku­je za to że jesteś.

L. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 marca 2016, 23:49

Gdy ser­ce z ro­zumem sie zgadza, niebo z ziemią się miesza.

L. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 marca 2016, 23:14

Jes­teś naj­piękniej­szą myślą jaką po­siadam... Fe­nomen tej myśli jest ta­ki, że pochodzi ze świado­mości, a mie­szka w sercu.

L. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 lutego 2016, 23:21

Kiedyś chodziłem spać, bo sny były uko­jeniem od rzeczy­wis­tości, dzi­siaj to rzeczy­wis­tość jest ukojeniem.
L. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 stycznia 2016, 06:57

Dzięki Tobie
mo­je us­ta zas­ma­kowały dob­ro­ci, oczy uśmie­chu, a dusza nieba.
L. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:18

Sa­mot­ność do­piero się zaczy­na, gdy nadzieja o wes­tchnieniu na­wet nie przypomina. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 listopada 2015, 20:12

Choć ręki Twej nie trzy­mam i ser­ca Two­jego nie mam to i tak uśmie­chu me­go jes­teś powodem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 października 2015, 08:11

Tyl­ko ona da­lej sie­dzi mi tam, tam gdzie płaka­nie do po­duszki to nie wstyd. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 października 2015, 08:47

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2016, 21:23nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

21 kwietnia 2016, 17:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

21 kwietnia 2016, 12:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

21 kwietnia 2016, 11:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

21 kwietnia 2016, 09:27onejka sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

21 kwietnia 2016, 08:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie po­latasz wśród marzeń [...]

23 marca 2016, 16:15krysta sko­men­to­wał tek­st Uśmiech mój krzyczy miłością, [...]

2 lutego 2016, 23:42Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jesteś naj­piękniej­szą myślą jaką [...]

2 lutego 2016, 23:21szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Jesteś naj­piękniej­szą myślą jaką [...]