szukajacyaniola

220 tekstów – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Sta­rość to brak roz­widleń, nie horyzontu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lutego 2018, 22:53

Na kąci­ki mych ust gra­witac­ja nie ma litości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2018, 11:30

... z bez­radności bez miłości w szarości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2017, 06:52

Umiera człowiek które­go wyob­raźnia się nie uśmiecha. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 22:03

Słońce nig­dy nie gaśnie gdy jes­tem koło Ciebie, a ziemia zaw­sze kręcić się będzie mi­mo chwil które często w in­nym cza­sie się dzieją…, bo to Ty jes­teś moim Słońcem i światem całym jednocześnie.

L. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2016, 23:50

Twój uśmiech jest mi nag­rodą, a ko­lej­ny dzień z Tobą darem.

L. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2016, 00:53

Uśmiech mój krzyczy miłością, łzy toną w ra­dości, a ser­ce dzięku­je za to że jesteś.

L. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 marca 2016, 23:49

Gdy ser­ce z ro­zumem sie zgadza, niebo z ziemią się miesza.

L. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 marca 2016, 23:14

Jes­teś naj­piękniej­szą myślą jaką po­siadam... Fe­nomen tej myśli jest ta­ki, że pochodzi ze świado­mości, a mie­szka w sercu.

L. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 lutego 2016, 23:21

Kiedyś chodziłem spać, bo sny były uko­jeniem od rzeczy­wis­tości, dzi­siaj to rzeczy­wis­tość jest ukojeniem.
L. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 stycznia 2016, 06:57

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]