szukajacyaniola, ulubione teksty

5005 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl • 9 stycznia 2018, 20:33

... zem­sta działa po cichu, choć z "ot­wartą przyłbicą"... tyl­ko mści­wość "trąbi" o swych za­miarach, by w działaniu kryć się za "ple­cami tłumu"...


in­sp: fyrfle
 

myśl • 4 stycznia 2018, 07:50

... "Nie chodzi o to, co masz, a cze­go nie masz", lecz o to co Ci ludzie mieć poz­wolą... i na co Ci z tym pozwolą...

... in­sp: Eufemia...
 

myśl • 3 stycznia 2018, 06:26

"Pierwszy klaps..."

..."nie masz pra­wa się w to wtrącać" - młoda, nies­pełnot­rzydzies­to­let­nia ko­bieta, stała przy sto­le i była wzburzo­na. Od­ważna, męża i dzieci w do­mu nie było. Obok, przy tym sa­mym sto­le, sie­działa jej [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 grudnia 2017, 11:03

... to nie prob­lem zos­tać matką, czy oj­cem dzieci... to nie prob­lem być matką, czy oj­cem dzieci... prob­le­mem jest by­cie matką, czy oj­cem wspólnych dzieci... mało kto zda­je z te­go "egza­min"... zwłaszcza w ob­liczu "za­wiro­wań" całego życia... 

myśl • 29 grudnia 2017, 07:35

... naj­większym kłam­stwem jest praw­da wyr­wa­na z kon­tek­stu jej pow­sta­nia... 

myśl • 27 grudnia 2017, 17:49

... uczyła ku­ra ko­guta, jak "dziobać po głowie"... po­tem narze­kała, że sa­ma "wodzić' musi... 

aforyzm • 18 grudnia 2017, 05:46

Męskie dzieciństwo...

... od sta­wiania ba­bek, po ich rozbieranie... 

myśl • 18 grudnia 2017, 05:43

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i [...] — czytaj całość

myśl • 15 grudnia 2017, 18:17

... nie jes­tem ma­terialistą, nie jes­tem ego­cen­try­kiem, sno­bem, so­biepa­nem, nar­cy­zem, sa­molu­bem, itd... ale jes­tem egoistą, bo ocze­kuję choćby "dziękuję", choćby uśmie­chu, choćby od­ro­biny wdzięczności lub uz­na­nia w czyiś oczach... i od kiedy [...] — czytaj całość

myśl • 14 grudnia 2017, 06:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja