szukajacyaniola, strona 3

220 tekstów – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

W piw­ni­cy z tej sa­mej gli­ny, na dachu z dy­mem, in­nym kominem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2014, 04:29

Ko­lej­ne sta­dium je­go sa­mot­ności to sny z nim, samym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2013, 00:45

Nie da­waj nadziei, w której chwi­la jest usprawiedliwieniem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 października 2013, 11:54

...kręcisz się na ok­nach moich zmysłów, pełna smut­ku, bólu i żalu, by wkrótce odejść i spłynąć po mym wi­zerun­ku, nie kojąc jed­nak ust moich god­nym sma­kiem... zaw­sze jed­nak wra­casz bez zaproszenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2013, 14:10

...,a gdy po­win­no się już spać, marze­nia w każdej myśli siedzą, nadzieja w każdym świet­le is­krzy, a sen ciągle mi­mo wiary się oddala. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 września 2013, 03:14

Chciałbym obudzić się z piękne­go snu i wstając uśmie­chać się, wiedząc, że dzi­siej­szy dzień jeszcze lep­sze wy­darze­nia przyniesie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 lipca 2013, 04:03

Marze­nia zaczy­nają się od is­kry, zbyt często jed­nak kończą zgaszo­ne w popielniczce. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 maja 2012, 02:27

Życie toczy się całymi la­tami, niektóre chwi­le całym życiem. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 października 2011, 04:33

...zwar­cie ust, nie oz­nacza zwar­cia dusz, ale ciała dwa przybliża... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 września 2011, 02:26

Pot­ra­fię już w Twoim uśmie­chu od­na­leźć część siebie, te­raz muszę tyl­ko poszu­kać w To­bie resztę z mej połowy. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 września 2011, 01:43

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]