szukajacyaniola, strona 2

220 tekstów – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Dzięki Tobie
mo­je us­ta zas­ma­kowały dob­ro­ci, oczy uśmie­chu, a dusza nieba.
L. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 stycznia 2016, 22:18

Sa­mot­ność do­piero się zaczy­na, gdy nadzieja o wes­tchnieniu na­wet nie przypomina. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 listopada 2015, 20:12

Choć ręki Twej nie trzy­mam i ser­ca Two­jego nie mam to i tak uśmie­chu me­go jes­teś powodem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 października 2015, 08:11

Tyl­ko ona da­lej sie­dzi mi tam, tam gdzie płaka­nie do po­duszki to nie wstyd. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 października 2015, 08:47

Nie po­latasz wśród marzeń trzy­mając przeszłość za rękę. 

myśl dnia z 21 kwietnia 2016 roku
zebrała 48 fiszek • 22 lipca 2015, 09:20

Byłaś naj­piękniej­sza myślą, zos­tałaś naj­trud­niej­szym zapomnieniem. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 12 lipca 2015, 03:58

Ser­ce za­nika od ciszy mo­wy Twej duszy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 marca 2015, 21:41

Ciężko o uśmiech, gdy uśmie­chy uśmie­chające in­ne uśmie­chy uśmiechają. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 lipca 2014, 04:48

Przyjdź do mnie ze snów, przy­tul mą duszę, a ciało pod­daj rytuałom. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 lipca 2014, 11:54

Stała tuż obok, w po­koju jed­nak marzeń nierealnych. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 marca 2014, 12:21

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]