szukajacyaniola, aforyzmy

9 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Byłaś naj­piękniej­sza myślą, zos­tałaś naj­trud­niej­szym zapomnieniem. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 12 lipca 2015, 03:58

Brak opi­nii to też opinia. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 15 maja 2011, 07:40

Współczes­ne społeczeństwo sa­mot­ności wy­ciąga wnios­ki na in­nych, a u siebie szu­ka przyczyn. 

aforyzm dnia z 8 lutego 2014 roku
zebrał 114 fiszek • 9 kwietnia 2011, 00:01

Nikt nie chce być ko­lejną ręka­wiczką, a już na­pew­no nie taką którą ubiera się tyl­ko z zimna. 

aforyzm dnia z 12 listopada 2011 roku
zebrał 207 fiszek • 19 lutego 2011, 05:25

Gru­boskórność często jest tyl­ko efek­tem nakłada­nia się blizn. 

aforyzm dnia z 20 grudnia 2010 roku
zebrał 237 fiszek • 2 listopada 2010, 00:36

Spo­wity mgłą niepew­ności sta­jesz się co raz bar­dziej za­gubiony w drodze do celu. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 21 października 2010, 17:22

Los by­wa li­tości­wy.
Nie dał mi wyg­rać wiel­kich pieniędzy, bo wie­dział jak one by mnie zmieniły. 

aforyzm dnia z 11 marca 2012 roku
zebrał 127 fiszek • 23 sierpnia 2010, 00:04

Uważaj, aby przez dietę nie stra­cić fałdów również tych na mózgu! 

aforyzm dnia z 25 sierpnia 2010 roku
zebrał 225 fiszek • 10 sierpnia 2010, 02:48

Nie po skrzydłach, a po duszy poz­nasz Anioła. 

aforyzm dnia z 26 lipca 2010 roku
zebrał 261 fiszek • 2 czerwca 2010, 00:19

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]