szukajacyaniola, teksty z września 2010 roku

26 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Zaw­sze bądź sobą, a lus­tro już Cię nig­dy nie okłamie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 29 września 2010, 00:00

Nie pozwól aby stra­cone miłości zo­bojętniły Two­je ser­ce. Niech wyos­trzą je­go charakter! 

myśl
zebrała 73 fiszki • 28 września 2010, 19:35

Mi­mo niepew­nej przyszłości, nie żeg­naj się z życiem na zapas. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 27 września 2010, 00:23

Każdy za­dany cios bliźniemu osłabia również Ciebie. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 26 września 2010, 10:35

Za bar­dzo bo­lało nies­pełnienie, marzyć jed­nak nie przes­tałem. Każde bo­wiem kar­miło mnie nadzieją, która pod­trzy­mywała mnie przy życiu. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 25 września 2010, 11:15

Słowo 'przep­raszam' nig­dy nie od­da pełnych in­ten­cji, bo sa­mo w so­bie jest tyl­ko ich częścią. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 23 września 2010, 20:22

Zaz­drość nie pot­rze­buje wyszu­kanych ar­gu­mentów, na­syci się każdym. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 września 2010, 00:03

Sto myśli, dziesiątki prob­lemów, jed­no głupie serce... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 21 września 2010, 00:03

Końca nie de­finiuj zapomnieniem. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 20 września 2010, 10:48

To nie ilość wy­pite­go al­ko­holu świad­czy o al­ko­holiz­mie, tyl­ko częstot­li­wość i stan poczu­cia pot­rze­by ja­ko musu. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 19 września 2010, 01:12

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]