szukajacyaniola, teksty ze stycznia 2011 roku

7 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

... i żyć tyl­ko po to by uśmiech mój z Tobą zasypiał. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 22 stycznia 2011, 01:52

Chciał być ze wstążką dla Niej, zos­tał z chusteczką. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 21 stycznia 2011, 23:02

Pod­cięte skrzydła nie czy­nią Cię od ra­zu nielotem. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 15 stycznia 2011, 00:50

Z cza­sem um­rzeć, bądź z chwilą zginąć. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 14 stycznia 2011, 12:26

Cisza ogarnęła mnie, lecz nie dała mi spo­koju, bo do­biegała z Two­jego serca. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 10 stycznia 2011, 16:57

Bądź moim uśmie­chem, gdy za­sypiam i budzę się. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 stycznia 2011, 00:20

Os­trożnie in­westuj swo­je uczu­cia, bo od­setki mogą Cię bo­leć do końca życia. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 8 stycznia 2011, 22:48

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]