szukajacyaniola, teksty z sierpnia 2011 roku

4 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Dot­knąć jej skóry chciał, by spraw­dzić czy to nap­rawdę ak­sa­mit czy też może tyl­ko bańka mydlana. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 sierpnia 2011, 18:37

... bądź siebie pew­na, pod­trzy­muj swo­je war­tości, bo mężczyźni choć cza­sem ro­man­ty­cy, to jed­nak przy cyc­kach wciąż prości. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 sierpnia 2011, 13:10

...żad­nych zna­jomości nie za­bijaj miłością wyob­raźni ! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 13 sierpnia 2011, 06:25

dzięki zbieżności myśli blis­ko, lecz przez wyob­raźnie ro­zumu jed­nak za daleko... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 sierpnia 2011, 04:54

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]