szukajacyaniola, teksty z sierpnia 2010 roku

28 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Szczęśli­wy ten, co ser­ca nig­dy nie mu­siał zagipsować. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 31 sierpnia 2010, 00:05

... i aż ser­ce pro­si o chwi­le od­dechu od rzeczy­wis­tości w której ty­le za­nie­czyszczo­nych uczuć i emocji. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 sierpnia 2010, 00:07

Su­mienie krzyczało, lecz dusza była już głucha. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 29 sierpnia 2010, 00:10

Po głowie mu chodziła,
po ziemi uciekała. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 28 sierpnia 2010, 00:01

W każdym człowieku jest ty­le sa­mo dob­ra, to do­piero ilość zła nas różnicuje. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 27 sierpnia 2010, 00:02

Po­pulizm głupo­ty olej zimną obojętnością, aby nie miał pra­wa prze­nosić się na­wet przez naszą krytykę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 26 sierpnia 2010, 00:03

Nie­chciana lo­kator­ka - 
w mym ser­cu da­lej mie­szkała,
czyn­szu miłością nie płaciła,
kwiat­ki nadzieją podlewała. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 25 sierpnia 2010, 00:04

Los by­wa li­tości­wy.
Nie dał mi wyg­rać wiel­kich pieniędzy, bo wie­dział jak one by mnie zmieniły. 

aforyzm dnia z 11 marca 2012 roku
zebrał 127 fiszek • 23 sierpnia 2010, 00:04

Za ład­ny de­kolt i piękne oczy wiele zys­kała, ale i stra­ciła pew­ność we włas­ne umiejętności. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:13

Miłym słowem możesz poz­wo­lić za­pom­nieć człowieko­wi, iż wstał dzi­siaj lewą nogą.


*z de­dykacją dla Jaaa77 

myśl
zebrała 94 fiszki • 21 sierpnia 2010, 00:07

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]