szukajacyaniola, teksty z października 2013 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Ko­lej­ne sta­dium je­go sa­mot­ności to sny z nim, samym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2013, 00:45

Nie da­waj nadziei, w której chwi­la jest usprawiedliwieniem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 października 2013, 11:54

...kręcisz się na ok­nach moich zmysłów, pełna smut­ku, bólu i żalu, by wkrótce odejść i spłynąć po mym wi­zerun­ku, nie kojąc jed­nak ust moich god­nym sma­kiem... zaw­sze jed­nak wra­casz bez zaproszenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2013, 14:10

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]