szukajacyaniola, teksty z marca 2011 roku

5 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

A gdy te marze­nia pękną jak bańka myd­la­na, nie zbieraj krop­li po niej po­zos­tałych, stwórz ko­lejną - moc­niej­szą o włas­ne łzy, ale i nadzieje. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 24 marca 2011, 22:46

Ser­ce pełne marzeń i nadziei, a jed­nak puste. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 marca 2011, 23:47

Do ideału bra­kuje mi tyl­ko w To­bie miłości do mnie. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 marca 2011, 00:02

Gdy nie możesz po­ruszyć czy­jegoś ser­ca, po­budź przy­naj­mniej je­go uśmiech. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 17 marca 2011, 19:40

Chciał za­pom­nieć, lecz za­pom­niał tyl­ko co chciał. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 4 marca 2011, 23:12

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]