szukajacyaniola, teksty z maja 2011 roku

4 teksty z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Łono nie rozróżnia cha­rak­terów, oso­bowość jest tyl­ko ciekawska. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 21 maja 2011, 06:04

Brak opi­nii to też opinia. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 15 maja 2011, 07:40

Ser­ce nie ma in­ne­go ko­loru, więc nie oce­niaj go po wie­rzchnim odzieniu. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 maja 2011, 06:16

Dla wszys­tkich ktoś, a dla każde­go nikt... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 13 maja 2011, 13:34

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]