szukajacyaniola, teksty z maja 2010 roku

7 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Je­go marze­nia były tak sil­ne i tak wielkie...
... na­malo­wał tak swo­jego anioła iż diabeł się w nim zakochał. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 maja 2010, 22:43

Całe życie byłem sam i ja­koś so­bie z tym radziłem, lecz boję się że tak już na zaw­sze pozostanie. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 17 maja 2010, 00:08

Uważaj! Zaw­sze możesz upaść na ta­kie dno gdzie Anioły Cie nie słyszą, a sam Diabeł obserwuje.
Nie znaczy to jed­nak, że już przegrałeś,
gdzieś zaw­sze znaj­du­je się drabina. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 maja 2010, 01:20

Anioły nie pta­ki - nie od­la­tują do ciepłych krajów.
Pil­nują nas, czy mróz, czy skwar! 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 maja 2010, 14:07

Tak bar­dzo chciałem złapać mo­jego Anioła, że ur­wałem mu skrzydła... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 11 maja 2010, 00:03

Od­wa­ga prze­jawem prze­wagi procentów. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 9 maja 2010, 16:48

Od­dam ser­ce w dob­re ręce, kil­ka rys, mało używa­ne, ..., niekochane. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 3 maja 2010, 02:34

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]