szukajacyaniola, teksty z lutego 2011 roku

6 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

A gdy słowa już umil­kną, mój język będzie Ci bar­dziej bliższy. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 26 lutego 2011, 22:35

Nikt nie chce być ko­lejną ręka­wiczką, a już na­pew­no nie taką którą ubiera się tyl­ko z zimna. 

aforyzm dnia z 12 listopada 2011 roku
zebrał 207 fiszek • 19 lutego 2011, 05:25

Nie pu­kaj do ko­lej­nych drzwi, nie za­mykając wcześniejszych. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 18 lutego 2011, 13:01

...by blis­kość naszych ciał pok­ry­wała się z blis­kością naszych dusz. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 lutego 2011, 01:33

Mogłaś być w ser­cu, zos­tałaś tyl­ko w pamięci. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 lutego 2011, 17:22

Przy­jaciel to nie cień, który jest zaw­sze z Tobą,
tyl­ko światło co roz­jaśnia ciem­ne dni i poz­wa­la się ni­mi ra­zem cieszyć. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 4 lutego 2011, 13:38

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]