szukajacyaniola, teksty z lipca 2010 roku

26 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Zna­li się bar­dzo dob­rze, lecz za małą miał cier­pli­wość, gdy tak długo cze­kał aby mu ot­worzyła swo­je drzwi… poszedł stu­kać do innych. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 31 lipca 2010, 00:49

Ro­zum oszu­kał wyob­raźnią, ser­ce zaś nadzieją. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 30 lipca 2010, 00:13

Wal­czę z codzien­nością, ciesząc się życia obfitością. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 29 lipca 2010, 00:05

Za­kopał je zbyt głęboko.
Jak już je pod­le­wał to tyl­ko alkoholem.
Wy­rosły jed­nak duże i do­rod­ne… szko­da tyl­ko, że to były Je­go smutki. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 lipca 2010, 03:23

Wiatr nadziei sam Ci miłości nie przy­niesie, ale pchnie Cię w dobrą stronę. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 27 lipca 2010, 00:02

Ser­ce za­kocha­nych jest bar­dziej wyporne.
Sa­mot­ni szyb­ciej idą na dno. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 lipca 2010, 00:05

Naz­wała go „cia­chem”, ale jak przyszło co do cze­go mówiła że jest na diecie. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 25 lipca 2010, 05:58

Nie śmiej się z człowieka, który cie­szy się z cze­goś jak dziec­ko z cu­kier­ka. Być może nie poz­nał on jeszcze og­ro­mu słodkości! 

myśl
zebrała 71 fiszek • 24 lipca 2010, 04:37

Deszcz myśli nie zaw­sze tworzy kształtne kałuże. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 23 lipca 2010, 00:26

Ka­zali mu pod­lać róże... nies­te­ty prze­lał fla­kon wszys­tkich oczekiwań. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 lipca 2010, 04:06

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]