szukajacyaniola, teksty z kwietnia 2011 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest szu­kaja­cyaniola.

Na­par­stkiem wo­dy świata nie oca­lisz, ale nie wy­lej­waj go, bo nie jed­no sprag­nienie możesz ugasić. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 kwietnia 2011, 04:28

Nie zbieraj łez, lecz siej uśmiech. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 kwietnia 2011, 19:57

Współczes­ne społeczeństwo sa­mot­ności wy­ciąga wnios­ki na in­nych, a u siebie szu­ka przyczyn. 

aforyzm dnia z 8 lutego 2014 roku
zebrał 114 fiszek • 9 kwietnia 2011, 00:01

Ot­wiera oczy, a us­ta zamyka.
Ścis­ka za ser­ce, a łzy wyciska. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 6 kwietnia 2011, 15:38

Uczu­cie nie bro­ni się słowa­mi "nie chcę Cię w przyszłości skrzyw­dzić", tyl­ko wal­czy w wie­rze "dla Ciebie pot­ra­fię się zmienić"

myśl
zebrała 69 fiszek • 3 kwietnia 2011, 14:02

szukajacyaniola

Nigdy nie bawię się uczuciami, gdy uczucia bawią się językiem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukajacyaniola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2018, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:56Naja sko­men­to­wał tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

2 lutego 2018, 22:53szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Starość to brak roz­widleń, [...]

1 lutego 2018, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

1 lutego 2018, 11:30szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st Na kąci­ki mych ust [...]

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

18 listopada 2017, 06:52szukajacyaniola do­dał no­wy tek­st ... z bez­radności bez [...]

31 sierpnia 2017, 08:22JaJo sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek które­go wyob­raźnia [...]